Original.png

Trọn bộ vàng

"Khách hàng của chúng tôi xứng đáng nhận được những gì tốt nhất."

​Đo size tay chân

​Dễ dàng thực hiện ngay tại nhà.

1. Đo size tay đeo nhẫn.

2. Đo size tay đeo lắc và vòng.

3. Đo size chân đeo lắc và vòng.

Sewing Tools