top of page
Original.png

Đo size tay chân

"Khách hàng của chúng tôi xứng đáng nhận được những gì tốt nhất."

1. Đo size tay đeo nhẫn

​Bước 1: Chuẩn bị giấy đo tay.

IMG_3824.png

​Bước 2: Quấn 1 vòng giấy vào ngón tay đeo nhẫn.

IMG_3828.png

Quấn giấy thật chặt để có thể đo ngón tay một cách chính xác nhất.

Hãy đo ở vị trí to nhất của ngón tay.

​Bước 3: Dùng bút đánh dấu vị trí giao nhau của tờ giấy.

IMG_3829.png

Quấn giấy thật chặt để có thể đo ngón tay một cách chính xác nhất.

Hãy đo ở vị trí to nhất của ngón tay.

​Bước 4: Dùng thước đo chiều dài tờ giấy tại điểm đánh dấu.

IMG_3855.png

Kích thước ngón tay: 5,2 cm

 

Sau khi đo chiều dài tờ giấy, quý khách vui lòng gửi mẫu nhẫn và thông tin kích thước cho cửa hàng.

 

Dựa vào thông tin trên, cửa hàng có thể kiểm tra và điều chỉnh mẫu nhẫn cho phù hợp với ngón tay của khách hàng.

 

Đơn vị đo: cm.

2. Đo size tay đeo lắc vòng

​Bước 1: Chuẩn bị giấy đo tay.

IMG_3824.png

​Bước 2: Quấn 1 vòng giấy vào cánh tay.

IMG_3832.png

Quấn giấy thật chặt để có thể đo cánh tay một cách chính xác nhất.

​Hãy đo ở vị trí muốn đeo của cánh tay.

​Bước 3: Dùng bút đánh dấu vị trí giao nhau của tờ giấy.

IMG_3833.png

Quấn giấy thật chặt để có thể đo cánh tay một cách chính xác nhất.

​Hãy đo ở vị trí muốn đeo của cánh tay.

​Bước 4: Dùng thước đo chiều dài tờ giấy tại điểm đánh dấu.

IMG_3848.png

Kích thước cánh tay: 16 cm

Sau khi đo chiều dài tờ giấy, quý khách vui lòng gửi mẫu lắc vòng và thông tin kích thước cho cửa hàng.

Dựa vào thông tin trên, cửa hàng có thể kiểm tra và điều chỉnh mẫu lắc vòng cho phù hợp với cánh tay của khách hàng.

Để đo size chân, quý khách vui lòng tiến hành những bước tương tự như đo size cánh tay như trên.

Đơn vị đo: cm.

bottom of page