Logo
Trang chủ / Thủ tục trả góp
icon
icon
Thủ tục trả góp
icon
icon
1. Trả góp qua thẻ tín dụng
Không cần trả trước.
Thời hạn trả góp: 24, 18, 12, 9, 6 ,3 tháng.
Áp dụng toàn quốc.
Lựa chọn
Lựa chọn mẫu trang sức phù hợp với bạn nhất.
Chuẩn bị
Chuẩn bị thẻ tín dụng ngân hàng của bạn.
Nhập thẻ
Nhập thông tin thẻ và lựa chọn thời hạn trả góp.
Hoàn thành
Hoàn thành đơn hàng và mang sản phẩm về.
2. Trả góp qua ngân hàng
Không cần trả trước lên tới 20 triệu.
Thời hạn trả góp: 24, 20, 18, 15, 12, 9, 6 tháng.
Chỉ áp dụng tại Đà Nẵng.
Lựa chọn
Lựa chọn mẫu trang sức phù hợp với bạn nhất.
Chuẩn bị
Chuẩn bị CCCD hoặc CMND và Bằng Lái Xe.
Xét duyệt
​Ngân hàng xét duyệt hồ sơ trong vòng 30 phút.
Hoàn thành
Hoàn thành đơn hàng và mang sản phẩm về.