Original.png
Nhẫn 980 - 3N100027

Nhẫn 980 - 3N100027

TRỌNG LƯỢNG VÀNG: 199,80 Ly | CÔNG: 250.000
 • Trả trước:

  ₫ 0
 • Trả góp 12 tháng:

  1.105.444 ₫ / tháng
 • Trả góp 9 tháng:

  1.391.045 ₫ / tháng
 • Trả góp 6 tháng:

  2.016.308 ₫ / tháng
10.200.040₫Price

Giao hàng toàn quốc 1 - 3 ngày

​Đo size tay chân

​Dễ dàng thực hiện ngay tại nhà.

1. Đo size tay đeo nhẫn.

2. Đo size tay đeo lắc và vòng.

3. Đo size chân đeo lắc và vòng.

Sewing Tools