Original.png
Nhẫn 750 Ý - 9N200033

Nhẫn 750 Ý - 9N200033

TRỌNG LƯỢNG VÀNG: 321,33 Ly | CÔNG: 0
 • Trả trước:

  ₫ 0
 • Trả góp 12 tháng:

  1.906.562 ₫ / tháng
 • Trả góp 9 tháng:

  2.401.410 ₫ / tháng
 • Trả góp 6 tháng:

  3.484.774 ₫ / tháng
17.673.150₫Price

Giao hàng toàn quốc 1 - 3 ngày

​Đo size tay chân

​Dễ dàng thực hiện ngay tại nhà.

1. Đo size tay đeo nhẫn.

2. Đo size tay đeo lắc và vòng.

3. Đo size chân đeo lắc và vòng.

Sewing Tools