Original.png
Nhẫn 750 Ý - 9N200016

Nhẫn 750 Ý - 9N200016

TRỌNG LƯỢNG VÀNG: 362,93 Ly | CÔNG: 0
 • Trả trước:

  ₫ 0
 • Trả góp 12 tháng:

  2.229.647 ₫ / tháng
 • Trả góp 9 tháng:

  2.808.884 ₫ / tháng
 • Trả góp 6 tháng:

  4.076.997 ₫ / tháng
20.687.010₫Price

Giao hàng toàn quốc 1 - 3 ngày

​Đo size tay chân

​Dễ dàng thực hiện ngay tại nhà.

1. Đo size tay đeo nhẫn.

2. Đo size tay đeo lắc và vòng.

3. Đo size chân đeo lắc và vòng.

Sewing Tools