Original.png
Nhẫn 750 Ý - 9N200005

Nhẫn 750 Ý - 9N200005

TRỌNG LƯỢNG VÀNG: 267,20 Ly | CÔNG: 0
 • Trả trước:

  ₫ 0
 • Trả góp 12 tháng:

  1.587.411 ₫ / tháng
 • Trả góp 9 tháng:

  1.998.899 ₫ / tháng
 • Trả góp 6 tháng:

  2.899.764 ₫ / tháng
14.696.000₫Price

Giao hàng toàn quốc 1 - 3 ngày

​Đo size tay chân

​Dễ dàng thực hiện ngay tại nhà.

1. Đo size tay đeo nhẫn.

2. Đo size tay đeo lắc và vòng.

3. Đo size chân đeo lắc và vòng.

Sewing Tools