top of page
Original.png
Nhẫn 750 Ý - 9N100770

Nhẫn 750 Ý - 9N100770

TRỌNG LƯỢNG VÀNG: 336,80 Ly | CÔNG: 0
 • Trả trước:

  ₫ 3.576.000
 • Trả góp 6 tháng:

  3.994.000 ₫ / tháng
 • Trả góp 9 tháng:

  2.768.000 ₫ / tháng
 • Trả góp 12 tháng:

  2.208.000 ₫ / tháng
 • Trả góp 15 tháng:

  1.874.000 ₫ / tháng
 • Trả góp 18 tháng:

  1.654.000 ₫ / tháng
23.576.000₫Price

Giao hàng toàn quốc 1 - 3 ngày

​Đo size tay chân

​Dễ dàng thực hiện ngay tại nhà.

1. Đo size tay đeo nhẫn.

2. Đo size tay đeo lắc và vòng.

3. Đo size chân đeo lắc và vòng.

Sewing Tools
bottom of page