Original.png
Nhẫn 750 Ý - 9N100769

Nhẫn 750 Ý - 9N100769

TRỌNG LƯỢNG VÀNG: 167,73 Ly | CÔNG: 0
 • Trả trước:

  ₫ 0
 • Trả góp 12 tháng:

  1.036.897 ₫ / tháng
 • Trả góp 9 tháng:

  1.304.594 ₫ / tháng
 • Trả góp 6 tháng:

  1.890.660 ₫ / tháng
9.560.610₫Price

Giao hàng toàn quốc 1 - 3 ngày

​Đo size tay chân

​Dễ dàng thực hiện ngay tại nhà.

1. Đo size tay đeo nhẫn.

2. Đo size tay đeo lắc và vòng.

3. Đo size chân đeo lắc và vòng.

Sewing Tools