Original.png
Nhẫn 750 Ý - 9N100767

Nhẫn 750 Ý - 9N100767

TRỌNG LƯỢNG VÀNG: 266,93 Ly | CÔNG: 0
 • Trả trước:

  ₫ 0
 • Trả góp 12 tháng:

  1.585.819 ₫ / tháng
 • Trả góp 9 tháng:

  1.996.891 ₫ / tháng
 • Trả góp 6 tháng:

  2.896.846 ₫ / tháng
14.681.150₫Price

Giao hàng toàn quốc 1 - 3 ngày

​Đo size tay chân

​Dễ dàng thực hiện ngay tại nhà.

1. Đo size tay đeo nhẫn.

2. Đo size tay đeo lắc và vòng.

3. Đo size chân đeo lắc và vòng.

Sewing Tools