Original.png
Nhẫn 750 Ý - 9N100760

Nhẫn 750 Ý - 9N100760

TRỌNG LƯỢNG VÀNG: 189,07 Ly | CÔNG: 0
 • Trả trước:

  ₫ 0
 • Trả góp 12 tháng:

  1.126.757 ₫ / tháng
 • Trả góp 9 tháng:

  1.417.925 ₫ / tháng
 • Trả góp 6 tháng:

  2.055.374 ₫ / tháng
10.398.850₫Price

Giao hàng toàn quốc 1 - 3 ngày

​Đo size tay chân

​Dễ dàng thực hiện ngay tại nhà.

1. Đo size tay đeo nhẫn.

2. Đo size tay đeo lắc và vòng.

3. Đo size chân đeo lắc và vòng.

Sewing Tools