Original.png
Nhẫn 750 Ý - 9N100759

Nhẫn 750 Ý - 9N100759

TRỌNG LƯỢNG VÀNG: 403,20 Ly | CÔNG: 0
 • Trả trước:

  ₫ 0
 • Trả góp 12 tháng:

  2.389.267 ₫ / tháng
 • Trả góp 9 tháng:

  3.010.195 ₫ / tháng
 • Trả góp 6 tháng:

  4.369.584 ₫ / tháng
22.176.000₫Price

Giao hàng toàn quốc 1 - 3 ngày

​Đo size tay chân

​Dễ dàng thực hiện ngay tại nhà.

1. Đo size tay đeo nhẫn.

2. Đo size tay đeo lắc và vòng.

3. Đo size chân đeo lắc và vòng.

Sewing Tools