Original.png
Nhẫn 750 Ý - 9N100759

Nhẫn 750 Ý - 9N100759

TRỌNG LƯỢNG VÀNG: 403,20 Ly | CÔNG: 0
 • Trả trước:

  ₫0
 • Trả góp 12 tháng:

  ₫2.346.044 / tháng
 • Trả góp 9 tháng:

  ₫2.955.683 / tháng
 • Trả góp 6 tháng:

  ₫4.290.355 / tháng
21.772.800₫Price

Giao hàng toàn quốc 1 - 3 ngày

​Đo size tay chân

​Dễ dàng thực hiện ngay tại nhà.

1. Đo size tay đeo nhẫn.

2. Đo size tay đeo lắc và vòng.

3. Đo size chân đeo lắc và vòng.

Sewing Tools