Original.png
Nhẫn 750 Ý - 9N100736

Nhẫn 750 Ý - 9N100736

TRỌNG LƯỢNG VÀNG: 143,73 Ly | CÔNG: 0
 • Trả trước:

  ₫ 0
 • Trả góp 12 tháng:

  890.248 ₫ / tháng
 • Trả góp 9 tháng:

  1.119.641 ₫ / tháng
 • Trả góp 6 tháng:

  1.621.848 ₫ / tháng
8.192.610₫Price

Giao hàng toàn quốc 1 - 3 ngày

​Đo size tay chân

​Dễ dàng thực hiện ngay tại nhà.

1. Đo size tay đeo nhẫn.

2. Đo size tay đeo lắc và vòng.

3. Đo size chân đeo lắc và vòng.

Sewing Tools