Original.png
Nhẫn 750 Ý - 9N100721

Nhẫn 750 Ý - 9N100721

TRỌNG LƯỢNG VÀNG: 264,80 Ly | CÔNG: 0
 • Trả trước:

  ₫ 0
 • Trả góp 12 tháng:

  1.573.261 ₫ / tháng
 • Trả góp 9 tháng:

  1.981.053 ₫ / tháng
 • Trả góp 6 tháng:

  2.873.826 ₫ / tháng
14.564.000₫Price

Giao hàng toàn quốc 1 - 3 ngày

​Đo size tay chân

​Dễ dàng thực hiện ngay tại nhà.

1. Đo size tay đeo nhẫn.

2. Đo size tay đeo lắc và vòng.

3. Đo size chân đeo lắc và vòng.

Sewing Tools