Original.png
Nhẫn 610 - 1N203717

Nhẫn 610 - 1N203717

TRỌNG LƯỢNG VÀNG: 233,10 Ly | CÔNG: 500.000
  • Trả trước:

    ₫ 0
  • Trả góp 12 tháng:

    877.720 ₫ / tháng
  • Trả góp 9 tháng:

    1.103.841 ₫ / tháng
  • Trả góp 6 tháng:

    1.598.885 ₫ / tháng
8.075.750₫Price

Giao hàng toàn quốc 1 - 3 ngày

​Đo size tay chân

​Dễ dàng thực hiện ngay tại nhà.

1. Đo size tay đeo nhẫn.

2. Đo size tay đeo lắc và vòng.

3. Đo size chân đeo lắc và vòng.

Sewing Tools