Original.png
Nhẫn 610 - 1N202782

Nhẫn 610 - 1N202782

TRỌNG LƯỢNG VÀNG: 27,30 Ly | CÔNG: 200.000
 • Trả trước:

  ₫ 0
 • Trả góp 12 tháng:

  134.699 ₫ / tháng
 • Trả góp 9 tháng:

  166.747 ₫ / tháng
 • Trả góp 6 tháng:

  236.910 ₫ / tháng
1.144.580₫Price

Giao hàng toàn quốc 1 - 3 ngày

​Đo size tay chân

​Dễ dàng thực hiện ngay tại nhà.

1. Đo size tay đeo nhẫn.

2. Đo size tay đeo lắc và vòng.

3. Đo size chân đeo lắc và vòng.

Sewing Tools