Original.png
Nhẫn 610 - 1N101053

Nhẫn 610 - 1N101053

TRỌNG LƯỢNG VÀNG: 163,80 Ly | CÔNG: 400.000
 • Trả trước:

  ₫ 0
 • Trả góp 12 tháng:

  625.559 ₫ / tháng
 • Trả góp 9 tháng:

  785.817 ₫ / tháng
 • Trả góp 6 tháng:

  1.136.668 ₫ / tháng
5.723.500₫Price

Giao hàng toàn quốc 1 - 3 ngày

​Đo size tay chân

​Dễ dàng thực hiện ngay tại nhà.

1. Đo size tay đeo nhẫn.

2. Đo size tay đeo lắc và vòng.

3. Đo size chân đeo lắc và vòng.

Sewing Tools