Original.png
Nhẫn 610 - 1N100997

Nhẫn 610 - 1N100997

TRỌNG LƯỢNG VÀNG: 702,60 Ly | CÔNG: 500.000
 • Trả trước:

  ₫ 0
 • Trả góp 12 tháng:

  2.573.713 ₫ / tháng
 • Trả góp 9 tháng:

  3.242.818 ₫ / tháng
 • Trả góp 6 tháng:

  4.707.678 ₫ / tháng
23.896.580₫Price

Giao hàng toàn quốc 1 - 3 ngày

​Đo size tay chân

​Dễ dàng thực hiện ngay tại nhà.

1. Đo size tay đeo nhẫn.

2. Đo size tay đeo lắc và vòng.

3. Đo size chân đeo lắc và vòng.

Sewing Tools