Original.png
Nhẫn 610 - 1N100967

Nhẫn 610 - 1N100967

TRỌNG LƯỢNG VÀNG: 31,80 Ly | CÔNG: 250.000
 • Trả trước:

  ₫ 0
 • Trả góp 12 tháng:

  156.068 ₫ / tháng
 • Trả góp 9 tháng:

  193.698 ₫ / tháng
 • Trả góp 6 tháng:

  276.080 ₫ / tháng
1.343.920₫Price

Giao hàng toàn quốc 1 - 3 ngày

​Đo size tay chân

​Dễ dàng thực hiện ngay tại nhà.

1. Đo size tay đeo nhẫn.

2. Đo size tay đeo lắc và vòng.

3. Đo size chân đeo lắc và vòng.

Sewing Tools