Original.png
Nhẫn 610 - 1N100961

Nhẫn 610 - 1N100961

TRỌNG LƯỢNG VÀNG: 47,40 Ly | CÔNG: 250.000
 • Trả trước:

  ₫ 0
 • Trả góp 12 tháng:

  213.596 ₫ / tháng
 • Trả góp 9 tháng:

  266.252 ₫ / tháng
 • Trả góp 6 tháng:

  381.530 ₫ / tháng
1.880.560₫Price

Giao hàng toàn quốc 1 - 3 ngày

​Đo size tay chân

​Dễ dàng thực hiện ngay tại nhà.

1. Đo size tay đeo nhẫn.

2. Đo size tay đeo lắc và vòng.

3. Đo size chân đeo lắc và vòng.

Sewing Tools