Original.png
Nhẫn 610 - 1N100917

Nhẫn 610 - 1N100917

TRỌNG LƯỢNG VÀNG: 280,90 Ly | CÔNG: 450.000
 • Trả trước:

  ₫0
 • Trả góp 12 tháng:

  ₫1.120.199 / tháng
 • Trả góp 9 tháng:

  ₫1.409.654 / tháng
 • Trả góp 6 tháng:

  ₫2.043.354 / tháng
10.337.680₫Price

Giao hàng toàn quốc 1 - 3 ngày

​Đo size tay chân

​Dễ dàng thực hiện ngay tại nhà.

1. Đo size tay đeo nhẫn.

2. Đo size tay đeo lắc và vòng.

3. Đo size chân đeo lắc và vòng.

Sewing Tools