Original.png
Nhẫn 610 - 1N100766

Nhẫn 610 - 1N100766

TRỌNG LƯỢNG VÀNG: 527,60 Ly | CÔNG: 500.000
 • Trả trước:

  ₫ 0
 • Trả góp 12 tháng:

  2.022.532 ₫ / tháng
 • Trả góp 9 tháng:

  2.547.671 ₫ / tháng
 • Trả góp 6 tháng:

  3.697.350 ₫ / tháng
18.754.960₫Price

Giao hàng toàn quốc 1 - 3 ngày

​Đo size tay chân

​Dễ dàng thực hiện ngay tại nhà.

1. Đo size tay đeo nhẫn.

2. Đo size tay đeo lắc và vòng.

3. Đo size chân đeo lắc và vòng.

Sewing Tools