Original.png
Nhẫn 610 - 1N100439

Nhẫn 610 - 1N100439

TRỌNG LƯỢNG VÀNG: 284,20 Ly | CÔNG: 500.000
 • Trả trước:

  ₫ 0
 • Trả góp 12 tháng:

  1.119.732 ₫ / tháng
 • Trả góp 9 tháng:

  1.409.065 ₫ / tháng
 • Trả góp 6 tháng:

  2.042.497 ₫ / tháng
10.333.320₫Price

Giao hàng toàn quốc 1 - 3 ngày

​Đo size tay chân

​Dễ dàng thực hiện ngay tại nhà.

1. Đo size tay đeo nhẫn.

2. Đo size tay đeo lắc và vòng.

3. Đo size chân đeo lắc và vòng.

Sewing Tools