Original.png
Nhẫn 410 - 6N100005

Nhẫn 410 - 6N100005

TRỌNG LƯỢNG VÀNG: 254,40 Ly | CÔNG: 400.000
 • Trả trước:

  ₫ 0
 • Trả góp 12 tháng:

  695.764 ₫ / tháng
 • Trả góp 9 tháng:

  874.360 ₫ / tháng
 • Trả góp 6 tháng:

  1.265.356 ₫ / tháng
6.378.400₫Price

Giao hàng toàn quốc 1 - 3 ngày

​Đo size tay chân

​Dễ dàng thực hiện ngay tại nhà.

1. Đo size tay đeo nhẫn.

2. Đo size tay đeo lắc và vòng.

3. Đo size chân đeo lắc và vòng.

Sewing Tools