Original.png
Nhẫn 650 - EN100003

Nhẫn 650 - EN100003

TRỌNG LƯỢNG VÀNG: 47,20 Ly | CÔNG: 250.000
 • Trả trước:

  ₫ 0
 • Trả góp 12 tháng:

  215.894 ₫ / tháng
 • Trả góp 9 tháng:

  269.150 ₫ / tháng
 • Trả góp 6 tháng:

  385.743 ₫ / tháng
1.902.000₫Price

Giao hàng toàn quốc 1 - 3 ngày