Original.png
Nhẫn 610 - 1N100220

Nhẫn 610 - 1N100220

TRỌNG LƯỢNG VÀNG: 263,60 Ly | CÔNG: 400.000
  • Trả trước:

    ₫ 0
  • Trả góp 12 tháng:

    1.015.649 ₫ / tháng
  • Trả góp 9 tháng:

    1.277.796 ₫ / tháng
  • Trả góp 6 tháng:

    1.851.712 ₫ / tháng
9.362.400₫Price

Giao hàng toàn quốc 1 - 3 ngày

​Đo size tay chân

​Dễ dàng thực hiện ngay tại nhà.

1. Đo size tay đeo nhẫn.

2. Đo size tay đeo lắc và vòng.

3. Đo size chân đeo lắc và vòng.

Sewing Tools