Original.png
Nhẫn 610 - 1N100032

Nhẫn 610 - 1N100032

TRỌNG LƯỢNG VÀNG: 24,80 Ly | CÔNG: 200.000
 • Trả trước:

  ₫0
 • Trả góp 12 tháng:

  ₫127.021 / tháng
 • Trả góp 9 tháng:

  ₫157.064 / tháng
 • Trả góp 6 tháng:

  ₫222.837 / tháng
1.072.960₫Price

Giao hàng toàn quốc 1 - 3 ngày

​Đo size tay chân

​Dễ dàng thực hiện ngay tại nhà.

1. Đo size tay đeo nhẫn.

2. Đo size tay đeo lắc và vòng.

3. Đo size chân đeo lắc và vòng.

Sewing Tools