Original.png
Nhẫn 610 - 1N001261

Nhẫn 610 - 1N001261

TRỌNG LƯỢNG VÀNG: 195,50 Ly | CÔNG: 400.000
 • Trả trước:

  ₫ 0
 • Trả góp 12 tháng:

  767.438 ₫ / tháng
 • Trả góp 9 tháng:

  964.754 ₫ / tháng
 • Trả góp 6 tháng:

  1.396.736 ₫ / tháng
7.047.000₫Price

Giao hàng toàn quốc 1 - 3 ngày

​Đo size tay chân

​Dễ dàng thực hiện ngay tại nhà.

1. Đo size tay đeo nhẫn.

2. Đo size tay đeo lắc và vòng.

3. Đo size chân đeo lắc và vòng.

Sewing Tools