Original.png
Lắc 750 Ý - 9L200012

Lắc 750 Ý - 9L200012

TRỌNG LƯỢNG VÀNG: 215,20 Ly | CÔNG: 0
 • Trả trước:

  ₫ 0
 • Trả góp 12 tháng:

  1.326.958 ₫ / tháng
 • Trả góp 9 tháng:

  1.670.417 ₫ / tháng
 • Trả góp 6 tháng:

  2.422.348 ₫ / tháng
12.266.400₫Price

Giao hàng toàn quốc 1 - 3 ngày

​Đo size tay chân

​Dễ dàng thực hiện ngay tại nhà.

1. Đo size tay đeo nhẫn.

2. Đo size tay đeo lắc và vòng.

3. Đo size chân đeo lắc và vòng.

Sewing Tools