top of page
Original.png
Lắc 750 Ý - 9L200006

Lắc 750 Ý - 9L200006

TRỌNG LƯỢNG VÀNG: 321,33 Ly | CÔNG: 0
 • Trả trước:

  ₫ 0
 • Trả góp 6 tháng:

  3.626.689 ₫ / tháng
 • Trả góp 9 tháng:

  2.513.779 ₫ / tháng
 • Trả góp 12 tháng:

  2.005.435 ₫ / tháng
 • Trả góp 15 tháng:

  1.702.244 ₫ / tháng
 • Trả góp 18 tháng:

  1.502.537 ₫ / tháng
18.155.145₫Price

Giao hàng toàn quốc 1 - 3 ngày

​Đo size tay chân

​Dễ dàng thực hiện ngay tại nhà.

1. Đo size tay đeo nhẫn.

2. Đo size tay đeo lắc và vòng.

3. Đo size chân đeo lắc và vòng.

Sewing Tools
bottom of page