Original.png
Lắc 750 Ý - 9L100305

Lắc 750 Ý - 9L100305

TRỌNG LƯỢNG VÀNG: 415,47 Ly | CÔNG: 0
 • Trả trước:

  ₫ 0
 • Trả góp 12 tháng:

  2.550.688 ₫ / tháng
 • Trả góp 9 tháng:

  3.213.778 ₫ / tháng
 • Trả góp 6 tháng:

  4.665.472 ₫ / tháng
23.681.790₫Price

Giao hàng toàn quốc 1 - 3 ngày

​Đo size tay chân

​Dễ dàng thực hiện ngay tại nhà.

1. Đo size tay đeo nhẫn.

2. Đo size tay đeo lắc và vòng.

3. Đo size chân đeo lắc và vòng.

Sewing Tools