Original.png
Lắc 750 Ý - 9L100303

Lắc 750 Ý - 9L100303

TRỌNG LƯỢNG VÀNG: 369,07 Ly | CÔNG: 0
 • Trả trước:

  ₫ 0
 • Trả góp 12 tháng:

  2.267.165 ₫ / tháng
 • Trả góp 9 tháng:

  2.856.201 ₫ / tháng
 • Trả góp 6 tháng:

  4.145.769 ₫ / tháng
21.036.990₫Price

Giao hàng toàn quốc 1 - 3 ngày

​Đo size tay chân

​Dễ dàng thực hiện ngay tại nhà.

1. Đo size tay đeo nhẫn.

2. Đo size tay đeo lắc và vòng.

3. Đo size chân đeo lắc và vòng.

Sewing Tools