Original.png
Lắc 610 - 1L200260

Lắc 610 - 1L200260

TRỌNG LƯỢNG VÀNG: 569,90 Ly | CÔNG: 700.000
 • Trả trước:

  ₫ 0
 • Trả góp 12 tháng:

  2.200.867 ₫ / tháng
 • Trả góp 9 tháng:

  2.772.587 ₫ / tháng
 • Trả góp 6 tháng:

  4.024.243 ₫ / tháng
20.418.540₫Price

Giao hàng toàn quốc 1 - 3 ngày

​Đo size tay chân

​Dễ dàng thực hiện ngay tại nhà.

1. Đo size tay đeo nhẫn.

2. Đo size tay đeo lắc và vòng.

3. Đo size chân đeo lắc và vòng.

Sewing Tools