Original.png
Lắc 610 - 1L100209

Lắc 610 - 1L100209

TRỌNG LƯỢNG VÀNG: 759,40 Ly | CÔNG: 600.000
 • Trả trước:

  ₫ 0
 • Trả góp 12 tháng:

  2.876.744 ₫ / tháng
 • Trả góp 9 tháng:

  3.624.998 ₫ / tháng
 • Trả góp 6 tháng:

  5.263.140 ₫ / tháng
26.723.360₫Price

Giao hàng toàn quốc 1 - 3 ngày

​Đo size tay chân

​Dễ dàng thực hiện ngay tại nhà.

1. Đo size tay đeo nhẫn.

2. Đo size tay đeo lắc và vòng.

3. Đo size chân đeo lắc và vòng.

Sewing Tools