Original.png
Lắc 750 Ý - 9L100299

Lắc 750 Ý - 9L100299

TRỌNG LƯỢNG VÀNG: 346,93 Ly | CÔNG: 0
 • Trả trước:

  ₫ 0
 • Trả góp 12 tháng:

  2.020.308 ₫ / tháng
 • Trả góp 9 tháng:

  2.544.867 ₫ / tháng
 • Trả góp 6 tháng:

  3.693.274 ₫ / tháng
18.734.220₫Price

Giao hàng toàn quốc 1 - 3 ngày

​Đo size tay chân

​Dễ dàng thực hiện ngay tại nhà.

1. Đo size tay đeo nhẫn.

2. Đo size tay đeo lắc và vòng.

3. Đo size chân đeo lắc và vòng.

Sewing Tools