Original.png
Lắc 610 - 1L100132

Lắc 610 - 1L100132

TRỌNG LƯỢNG VÀNG: 1.260,00 Ly | CÔNG: 700.000
 • Trả trước:

  ₫ 12.784.000
 • Trả góp 12 tháng:

  3.228.000 ₫ / tháng
 • Trả góp 9 tháng:

  4.068.000 ₫ / tháng
 • Trả góp 6 tháng:

  5.907.000 ₫ / tháng
42.784.000₫Price

Giao hàng toàn quốc 1 - 3 ngày