Original.png
Lắc 610 - 1L100062

Lắc 610 - 1L100062

TRỌNG LƯỢNG VÀNG: 123,60 Ly | CÔNG: 250.000
 • Trả trước:

  ₫0
 • Trả góp 12 tháng:

  ₫505.197 / tháng
 • Trả góp 9 tháng:

  ₫634.017 / tháng
 • Trả góp 6 tháng:

  ₫916.041 / tháng
4.600.720₫Price

Giao hàng toàn quốc 1 - 3 ngày

​Đo size tay chân

​Dễ dàng thực hiện ngay tại nhà.

1. Đo size tay đeo nhẫn.

2. Đo size tay đeo lắc và vòng.

3. Đo size chân đeo lắc và vòng.

Sewing Tools