Original.png
Lắc 610 - 1L000300

Lắc 610 - 1L000300

TRỌNG LƯỢNG VÀNG: 1,025.60 Ly | CÔNG: 500,000
 • Trả trước:

  ₫ 4.755.040
 • Trả góp 12 tháng:

  3.228.000 ₫ / tháng
 • Trả góp 9 tháng:

  4.068.000 ₫ / tháng
 • Trả góp 6 tháng:

  5.907.000 ₫ / tháng
34.755.040₫Price

Giao hàng toàn quốc 1 - 3 ngày