Original.png
Dây 610 - 1D200824

Dây 610 - 1D200824

TRỌNG LƯỢNG VÀNG: 758,10 Ly | CÔNG: 500.000
 • Trả trước:

  ₫ 0
 • Trả góp 12 tháng:

  2.861.230 ₫ / tháng
 • Trả góp 9 tháng:

  3.605.432 ₫ / tháng
 • Trả góp 6 tháng:

  5.234.703 ₫ / tháng
26.578.640₫Price

Giao hàng toàn quốc 1 - 3 ngày

​Đo size tay chân

​Dễ dàng thực hiện ngay tại nhà.

1. Đo size tay đeo nhẫn.

2. Đo size tay đeo lắc và vòng.

3. Đo size chân đeo lắc và vòng.

Sewing Tools