Original.png
Dây 610 - 1D102925

Dây 610 - 1D102925

TRỌNG LƯỢNG VÀNG: 422,40 Ly | CÔNG: 400.000
 • Trả trước:

  ₫ 0
 • Trả góp 12 tháng:

  1.621.612 ₫ / tháng
 • Trả góp 9 tháng:

  2.042.033 ₫ / tháng
 • Trả góp 6 tháng:

  2.962.455 ₫ / tháng
15.015.040₫Price

Giao hàng toàn quốc 1 - 3 ngày

​Đo size tay chân

​Dễ dàng thực hiện ngay tại nhà.

1. Đo size tay đeo nhẫn.

2. Đo size tay đeo lắc và vòng.

3. Đo size chân đeo lắc và vòng.

Sewing Tools