Original.png
Dây 610 - 1D000358

Dây 610 - 1D000358

TRỌNG LƯỢNG VÀNG: 721,40 Ly | CÔNG: 600.000
 • Trả trước:

  ₫ 0
 • Trả góp 12 tháng:

  2.651.545 ₫ / tháng
 • Trả góp 9 tháng:

  3.340.978 ₫ / tháng
 • Trả góp 6 tháng:

  4.850.345 ₫ / tháng
24.622.620₫Price

Giao hàng toàn quốc 1 - 3 ngày

​Đo size tay chân

​Dễ dàng thực hiện ngay tại nhà.

1. Đo size tay đeo nhẫn.

2. Đo size tay đeo lắc và vòng.

3. Đo size chân đeo lắc và vòng.

Sewing Tools