Original.png
Dây 610 - 1D102412

Dây 610 - 1D102412

TRỌNG LƯỢNG VÀNG: 564,60 Ly | CÔNG: 400.000
 • Trả trước:

  ₫0
 • Trả góp 12 tháng:

  ₫2.185.364 / tháng
 • Trả góp 9 tháng:

  ₫2.753.034 / tháng
 • Trả góp 6 tháng:

  ₫3.995.825 / tháng
20.273.920₫Price

Giao hàng toàn quốc 1 - 3 ngày

​Đo size tay chân

​Dễ dàng thực hiện ngay tại nhà.

1. Đo size tay đeo nhẫn.

2. Đo size tay đeo lắc và vòng.

3. Đo size chân đeo lắc và vòng.

Sewing Tools