Original.png
Bông 750 Ý - 9B100828

Bông 750 Ý - 9B100828

TRỌNG LƯỢNG VÀNG: 40,53 Ly | CÔNG: 0
 • Trả trước:

  ₫ 0
 • Trả góp 12 tháng:

  250.965 ₫ / tháng
 • Trả góp 9 tháng:

  313.381 ₫ / tháng
 • Trả góp 6 tháng:

  450.028 ₫ / tháng
2.229.150₫Price

Giao hàng toàn quốc 1 - 3 ngày

​Đo size tay chân

​Dễ dàng thực hiện ngay tại nhà.

1. Đo size tay đeo nhẫn.

2. Đo size tay đeo lắc và vòng.

3. Đo size chân đeo lắc và vòng.

Sewing Tools