Original.png
Bông 610 - 1B201169

Bông 610 - 1B201169

TRỌNG LƯỢNG VÀNG: 42,50 Ly | CÔNG: 250.000
 • Trả trước:

  ₫ 0
 • Trả góp 12 tháng:

  186.870 ₫ / tháng
 • Trả góp 9 tháng:

  232.545 ₫ / tháng
 • Trả góp 6 tháng:

  332.541 ₫ / tháng
1.631.250₫Price

Giao hàng toàn quốc 1 - 3 ngày

​Đo size tay chân

​Dễ dàng thực hiện ngay tại nhà.

1. Đo size tay đeo nhẫn.

2. Đo size tay đeo lắc và vòng.

3. Đo size chân đeo lắc và vòng.

Sewing Tools