Original.png
Bông 610 - 1B201032

Bông 610 - 1B201032

TRỌNG LƯỢNG VÀNG: 68,40 Ly | CÔNG: 250.000
  • Trả trước:

    ₫ 0
  • Trả góp 12 tháng:

    282.972 ₫ / tháng
  • Trả góp 9 tháng:

    353.748 ₫ / tháng
  • Trả góp 6 tháng:

    508.697 ₫ / tháng
2.527.720₫Price

Giao hàng toàn quốc 1 - 3 ngày

​Đo size tay chân

​Dễ dàng thực hiện ngay tại nhà.

1. Đo size tay đeo nhẫn.

2. Đo size tay đeo lắc và vòng.

3. Đo size chân đeo lắc và vòng.

Sewing Tools