Original.png
Bông 610 - 1B100316

Bông 610 - 1B100316

TRỌNG LƯỢNG VÀNG: 70,90 Ly | CÔNG: 250.000
 • Trả trước:

  ₫ 0
 • Trả góp 12 tháng:

  285.816 ₫ / tháng
 • Trả góp 9 tháng:

  357.335 ₫ / tháng
 • Trả góp 6 tháng:

  513.910 ₫ / tháng
2.554.250₫Price

Giao hàng toàn quốc 1 - 3 ngày

​Đo size tay chân

​Dễ dàng thực hiện ngay tại nhà.

1. Đo size tay đeo nhẫn.

2. Đo size tay đeo lắc và vòng.

3. Đo size chân đeo lắc và vòng.

Sewing Tools