Original.png
Bông 610 - 1B100283

Bông 610 - 1B100283

TRỌNG LƯỢNG VÀNG: 45,40 Ly | CÔNG: 250.000
 • Trả trước:

  ₫0
 • Trả góp 12 tháng:

  ₫210.114 / tháng
 • Trả góp 9 tháng:

  ₫261.860 / tháng
 • Trả góp 6 tháng:

  ₫375.148 / tháng
1.848.080₫Price

Giao hàng toàn quốc 1 - 3 ngày

​Đo size tay chân

​Dễ dàng thực hiện ngay tại nhà.

1. Đo size tay đeo nhẫn.

2. Đo size tay đeo lắc và vòng.

3. Đo size chân đeo lắc và vòng.

Sewing Tools