Original.png
Bông 610 - 1B100242

Bông 610 - 1B100242

TRỌNG LƯỢNG VÀNG: 82,20 Ly | CÔNG: 250.000
 • Trả trước:

  ₫ 0
 • Trả góp 12 tháng:

  332.234 ₫ / tháng
 • Trả góp 9 tháng:

  415.878 ₫ / tháng
 • Trả góp 6 tháng:

  598.997 ₫ / tháng
2.987.260₫Price

Giao hàng toàn quốc 1 - 3 ngày

​Đo size tay chân

​Dễ dàng thực hiện ngay tại nhà.

1. Đo size tay đeo nhẫn.

2. Đo size tay đeo lắc và vòng.

3. Đo size chân đeo lắc và vòng.

Sewing Tools