Original.png
Bông 610 - 1B100237

Bông 610 - 1B100237

TRỌNG LƯỢNG VÀNG: 71,20 Ly | CÔNG: 250.000
 • Trả trước:

  ₫ 0
 • Trả góp 12 tháng:

  300.600 ₫ / tháng
 • Trả góp 9 tháng:

  375.980 ₫ / tháng
 • Trả góp 6 tháng:

  541.009 ₫ / tháng
2.692.160₫Price

Giao hàng toàn quốc 1 - 3 ngày

​Đo size tay chân

​Dễ dàng thực hiện ngay tại nhà.

1. Đo size tay đeo nhẫn.

2. Đo size tay đeo lắc và vòng.

3. Đo size chân đeo lắc và vòng.

Sewing Tools