Original.png
Bông 610 - 1B100159

Bông 610 - 1B100159

TRỌNG LƯỢNG VÀNG: 129,80 Ly | CÔNG: 350.000
 • Trả trước:

  ₫ 0
 • Trả góp 12 tháng:

  530.964 ₫ / tháng
 • Trả góp 9 tháng:

  666.514 ₫ / tháng
 • Trả góp 6 tháng:

  963.272 ₫ / tháng
4.841.080₫Price

Giao hàng toàn quốc 1 - 3 ngày

​Đo size tay chân

​Dễ dàng thực hiện ngay tại nhà.

1. Đo size tay đeo nhẫn.

2. Đo size tay đeo lắc và vòng.

3. Đo size chân đeo lắc và vòng.

Sewing Tools